Trasând durerea în spate deasupra taliei, Please wait while your request is being verified...

trasând durerea în spate deasupra taliei

Toni_Anderson-Patimi_Intunecate.pdf

Apa subterană, apa sărată și apa destinată realimentării straturilor acvifere nu fac obiectul prezentei directive. Articolul 2 În sensul prezentei directive, apa de suprafață este împărțită în trei grupe de valori limită: A1, A2 și A3, care corespund metodelor standard de tratare adecvate indicate în anexa I.

Aceste grupe reflectă trei niveluri diferite de calitate a apei de suprafață, ale cărei caracteristici fizice, chimice și microbiologice sunt indicate în tabelul care figurează la anexa II. Articolul 3 1 Pentru toate punctele de prelevare de probe sau pentru fiecare astfel de punct în parte, statele membre stabilesc valorile aplicabile apei de suprafață în ceea ce privește parametrii menționați la anexa II.

Statele membre pot să nu stabilească valori în aplicarea primului paragraf în cazul acelor parametri pentru care nu se indică nici o valoare în tabelul din anexa II, până la stabilirea respectivelor cifre în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9.

Articolul 4 1 Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru a se asigura că apa de suprafață se conformează valorilor stabilite în temeiul articolului 3.

tratamentul osteocondrozei coloanei vertebrale lombosacrale

Fiecare stat membru aplică prezenta directivă în mod nediferențiat în cazul apelor de pe teritoriul național și al celor transfrontaliere.

În acest sens, statele membre elaborează un plan sistematic de acțiune care include un calendar referitor la îmbunătățirea calității apei de suprafață, în special a celei din categoria A3. În acest context, în următorii 10 ani se așteaptă ca programele naționale să conducă la îmbunătățiri considerabile.

Calendarul menționat la primul paragraf va fi elaborat luându-se în considerare, pe de o parte, necesitatea de a se îmbunătăți calitatea mediului, în special a apei, și, pe de altă parte, constrângerile tehnice și economice existente sau care pot apărea în diferite regiuni ale Comunității. Comisia examinează în detaliu planurile de acțiune menționate la primul artrita reumatoida stadiul 2, inclusiv calendarele, și, dacă este necesar, înaintează Consiliului propunerile adecvate.

Cu toate acestea, în cazuri excepționale, această apă de calitate inferioară poate fi folosită în acest scop, cu condiția să se utilizeze procese adecvate — inclusiv combinarea — menite a aduce caracteristicile apei la nivelul standardelor de calitate aplicabile apei potabile.

Please wait while your request is being verified...

Comisia trebuie informată în legătură cu motivele acestor excepții, înaintându-i-se un plan de administrare a resurselor de apă pentru regiunea în cauză, cât mai curând posibil în cazul instalațiilor deja existente sau anticipat în cazul noilor instalații.

Comisia examinează în detaliu motivele respective și, dacă este necesar, înaintează Consiliului propunerile adecvate. Articolul 6 În orice moment, statele membre pot stabili pentru apa de suprafață valori mai stricte decât cele prevăzute trasând durerea în spate deasupra taliei prezenta directivă.

Articolul 7 Aplicarea dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei directive nu trebuie în nici un caz să conducă, direct sau indirect, la o scădere a calității actuale a apei de suprafață.

dureri articulare stângi

Articolul 8 Se permit derogări de la prezenta directivă: a în caz de inundații sau de catastrofe naturale; b în cazul anumitor parametri marcați cu O la anexa II din cauza condițiilor geografice sau meteorologice excepționale; c în cazul în care apa de suprafață suferă un proces de îmbogățire naturală cu anumite substanțe, ajungând astfel să depășească limitele stabilite pentru categoriile A1, A2 și A3 în tabelul din anexa II; d în cazul apei de suprafață din lacurile puțin adânci sau al apei de suprafață practic stătătoare, pentru anumiți parametri marcați cu asterisc în tabelul din anexa II, această derogare se aplică numai acelor lacuri a căror adâncime nu depășește 20 m, a căror apă necesită mai mult de un an pentru a se reînnoi și în care nu se deversează apă reziduală.

Prin îmbogățire naturală se înțelege procesul prin care, fără intervenția omului, o anumită masă de apă primește din sol anumite substanțe pe care acesta le conține.

Excepțiile prevăzute la primul paragraf nu trebuie, în nici un caz, să facă abstracție de normele de protecție a trasând durerea în spate deasupra taliei publice.

exacerbarea articulațiilor

În cazul în care un stat membru a recurs la o derogare, acesta informează de îndată Comisia în această privință, prezentându-și motivele și termenele de derogare. Articolul 9 Valorile numerice și lista parametrilor incluși în tabelul din anexa II, care definesc caracteristicile fizice, chimice și microbiologice ale apei de suprafață, pot fi revizuiți la cererea statelor membre sau la propunerea Comisiei, în cazul în care se înregistrează progrese tehnice sau științifice în materie de metode de tratare sau când se modifică standardele referitoare la apa potabilă.

One moment, please

Articolul 10 Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de doi ani de la data notificării acesteia. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Articolul 11 Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 16 iunie Pentru Consiliu.

Informațiiimportante